İş Güvenliği Uzmanlığı


İş güvenliği uzmanlığı, küreselleşen dünyada gelişen teknolojinin tehdit ettiği iş yaşamında, en önemli çalışma alanlarından birisidir. Çalışma hayatında aldığı rol fark etmeksizin tüm bireylerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda temel yeterliliklere sahip olması gerekir.

İş hayatında sürekli bir güvensizlikle çalışmanın psikolojik baskısı ve oluşturduğu stres, işin sadece fiziksel sonuçları olmadığını göstermektedir. Bu açıdan iş güvenliği ile ilgili eğitimleri almak verimliliği arttıracağı gibi, çalışanların tüm boyutlarda sağlıklarını korumaları adına önemlidir.

İş güvenliği uzmanlığı belirli bir donanım gerektiren uzmanlık alanı olarak, çalışma hayatını kolaylaştırmak, tehditlerinden arındırmak adına çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Ülkemiz iş güvenliği trendini zamanında yakalamış ve önemli seviyelere getirmiştir.

Her alanda olduğu gibi iş güvenliği uzmanlığı alanında da başlangıçta, uzman yetersizliği yaşanmıştır. Şimdilerde ise belirli bir sınıfta yoğunlaşma olurken, üst sınıflarda uzman sayısındaki yetersizlik halen devam etmektedir.

İş güvenliği bilim dalı olarak her geçen gün geliştirilmekte, uzmanların bu gelişmeleri takip etmesi OSGB firmaları aracılığı ile kolaylaşmaktadır. İş güvenliği uzmanı olmak, sektörde çalışmaya başlamak, sadece madalyonun bir yüzüdür. Esas mücadele ve kendini geliştirme, sektörde kazanılan beceriler ve mevzuatı takip etmekle mümkün olmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Anadolu Yakası - Pendik OSGB

İş Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır?

Geçerli iş güvenliği sertifikası yalnızca Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından verilmektedir. İlgili kişilerin bu alanda müracaat edecekleri tek kurum bu bakanlık olup, sektörle bağlantı ise OSGB firmaları ile sağlanmaktadır.

İş güvenliği sertifikasını almak için gerekli koşulları sağladıktan sonra, Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından ÖSYM aracılığı ile uygulanan İş Güvenliği Sınavına girilmesi zorunludur. 60 puan alanların başarılı sayıldığı bu sınavdan sonra, Çalışma Bakanlığına başvuru yapılarak sertifika alınmaktadır.

Bunu takiben Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile anlaşarak, iş güvenliği uzmanı olarak iş hayatına başlanmaktadır. OSGB bünyesinde sözleşme imzalanana işyerlerine iş güvenliği hizmeti verilir. Ayda kaç saat verileceği, çalışanların eğitimleri, hazırlanacak belge, doküman ve raporlar, ilgili yönetmeliklerde detaylıca anlatılmaktadır.

İş güvenliği sertifikası aldıktan sonra işin nasıl yapılacağı sektörde çalışarak öğrenilmektedir. Alınan eğitimlerin mutlaka faydası olmaktadır ancak işin incelikleri ve pratiklik, kesinlikle çalışma hayatında yer alarak öğrenilir.

Her meslek grubunda olduğu gibi iş güvenliği alanının da kendine göre zorlukları vardır. Belirli bir müddet sonra kendini sürekli tekrar etme hissine kapılmamak için, uzmanların kendilerini geliştirmeleri, üst sınıf uzmanlık sınavına hazırlanmaları, alanına ait yayınları takip etmeleri çözüm olmaktadır.

İşyerlerinin iş güvenliği uzmanlığı hizmeti almak için başvurdukları OSGB firmalarında çalışarak, birçok işletmenin iş sağlığı ve güvenliği alanında yetkin hale gelmesini sağlayabilirsiniz. İşyeri temsilcilerinin iş güvenliği alanında kendilerini geliştirmeleri ve İSG uzmanı ile işbirliği kurmaları son derece önemlidir. Bu sayede işletmenin genel işleyişini bozmadan, hizmetleri aksatmadan ve çalışanların sağlığını tehlikeye atmadan, genel bir iş güvenliği çerçevesi benimsenmiş olacaktır.

İş Güvenliği Uzmanlığı İstanbul - Pendik OSGB

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Kimler Girebilir?

İş güvenliği uzmanlığı sınavına girmek için, her sınavda olduğu gibi belirli koşullar vardır. Sınava girmek için alanla ilgili olmak gerekir. İş sağlığı ve güvenliği sınavında girebilecek kişiler;

  • İş yaşamında resmi olarak denetçilik görevini üstlenenler,
  • Tüm mühendislik ve mimarlık bölüm mezunları
  • İş sağlığı ve güvenliği lisans mezunları
  • İş sağlığı ve güvenliği ön lisans mezunları
  • Meslek derslerine girebilmeye haiz teknik öğretmenler
  • Biyologlar
  • Kimyagerler
  • Fizikçiler

6331 Sayılı Kanun’da kimlerin iş güvenliği uzman olabileceği, bakanlıktan yetkilendirilebileceği açıkça belirtilmiştir. Bu sınırlama ile sadece bu şartları taşıyanların İSG uzmanlığı sınavına girebilmesine olanak tanınmıştır.

İş Güvenliği Uzmanlığı OSGB - Pendik OSGB

İş güvenliğinin profesyonel bir şekilde sunulabilmesini amaçlayan kalite kriterleri, ilgili mevzuatta belirtilmektedir. Ayrı bir disiplin alanı olarak tanımlanan iş sağlığı ve güvenliği sayesinde, iş kazaları sayısının ciddi bir oranda azaldığı görülmektedir.

İş güvenliği uzmanlığı konusunda, sınavdan sonra ilk olarak C sınıfı uzmanlığı alınmaktadır. Ardından belirli bir süre hizmet verdikten sonra B sınıfı ve akabinde yine belirli şartları taşıdıktan sonra A sınıfı İSG uzmanlığı sınavına girilmektedir.

Sırasıyla az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflara bakan uzmanların sınavları, sınıf yükseldikçe daha zor olmakta, çalışma şartları ve işletmelerde yapılacaklar yoğunlaşmakta; ancak maaş durumları ise buna paralel olarak iyileşmektedir.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Pendik OSGB 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

(0216) 353 99 49 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2020 Tüm Hakları Saklıdır. Pendik OSGB

  • Yeşilbağlar Mah. Selvili Sokak No:2 Beyaz Ofis B Blok 213 Pendik