Diğer Sağlık Personeli


Diğer sağlık personeli, iş güvenliği uygulamalarının önemli rol üstlenen parçalarından birisidir. İşyeri hekimlerinin işletmelerdeki yardımcısı olan diğer sağlık personelleri önemli bir görevi ifa etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bütünleyici yapısı göz önüne alındığında en önemli 3 uzmandan biri de diğer sağlık personeli olmaktadır.

Mevzuata göre iş güvenliği hizmetlerinin planlamadan uygulamasına ve raporlaştırılmasına kadar tüm süreçlerde, işyeri hekiminin yaptığı veri toplama ve toplanan verileri istenen şekilde işleme çalışmalarına destek olan diğer sağlık personeli olmaktadır.

İş güvenliği çalışmalarının esas yapısı itibariyle işyerinin güvenliği ve çalışanların sağlığı başlıklarından ikincisinde yoğunlaşan diğer sağlık personeli, tıbbi yardımda bulunma veya eğitim verme görevleri dışında kalan tüm teorik aşamalarda hizmet yürütmektedir.

Bu nedenle başarılı bir iş güvenliği hizmeti yürütülmesinde, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ana rolleri üstleniyorsa, diğer sağlık personeli hayati bir tamamlayıcı rol üstlenmektedir. Bu açıdan yaklaşıldığında Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin en önemli üç personelinden biri olma noktasındadır.

Diğer Sağlık Personeli Ne İş Yapar? - Pendik OSGB

Diğer Sağlık Personeli Ne İş Yapar?

Diğer sağlık personeli OSGB bünyesinde çalışan bir personel olarak, işletmelerde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde önemli görevler yürütmektedir. Diğer sağlık personelinin yürüttüğü görevler;

  • İşyerinde çalışanların geçmiş sağlık taramalarını portör muayenelerine işlemek üzere kaydeder.
  • İşyeri hekimine muayeneler sırasında yardımcı olur.
  • İşletmede ilgilenilmesi gereken özel durumdaki çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını temin eder.
  • İlk yardım eğitimleri veya uygulamalarında işyeri hekimi ile birlikte hareket eder.
  • Sağlık ile ilgili verilmesi gereken eğitimlerde görev yapar.
  • Çalışanlara verilmesi gereken hijyen eğitimlerinde görev yapar.
  • İşletmenin genel hijyen kurallarında uyması konusundaki direktiflerin uygulanmasını sağlar.
  • İş güvenliği çalışmalarında işyeri hekiminin uygun gördüğü çalışmaları yürütür.
  • İş güvenliğinde rol alan işyeri temsilcileri ve OSGB ile işbirliği çalışmalarında görev yapar.
Diğer Sağlık Personeli Maaşları - Pendik OSGB

Diğer Sağlık Personeli Nasıl Olunur?

Diğer sağlık personeli nasıl olunur konusunda, yönetmelikçe belirlenen kıstaslar geçerlidir. Diğer sağlık personeli olmak için Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tarafından verilen eğitimlere katılmak gerekmektedir. Diğer sağlık personeli olmak için alınması gereken eğitimin süresi 90 saat olmaktadır.

Tabi ki eğitim sonunda yine Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmak şarttır. Bu sınav ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Sınavda başarılı olanlar Bakanlık tarafından sertifikalandırılmaktadır. Bunun ardından artık diğer sağlık personeli olarak görev yapılabilmektedir.

İşyeri Sağlık Güvenlik Birimleri veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan diğer sağlık personeli, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile birlikte, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek adına mücadele etmektedir.

Diğer sağlık personeli hizmetini yürütmek adına görev alan sertifikalı uzmanlar, yönetmelikte yer alan görevleri yerine getirmekle, istenen evrakları hazırlamakla ve raporları oluşturmakla yükümlüdür. Bu görevleri yönetmelik hükümlerince de tanımlandığı için, görev tanımı açısından, görevleri boyunca meslek kariyerlerinde zorluk yaşamazlar.

Diğer Sağlık Personeli Maaşları

Diğer sağlık personeli maaşları, günümüz çalışma şartlarında Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile bu alanda çalışacak personelin karşılıklı anlaşması ile belirlenmektedir. Bu konuda belirlenmiş bir standart yoktur.

Diğer Sağlık Personeli Pendik İstanbul - Pendik OSGB

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri de yönetmelikler ile belirlenmiştir. Bu sürelerin farklılık göstermesine göre maaşlar da ücretler de değişkenlik gösterebilir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile diğer sağlık personeli arasında belirlenecek olan ücret konusu, her iki tarafı da memnun edecek seviyede olmalıdır.

Genel olarak iyileştirilmesi gereken bir durum olarak önümüze çıkan diğer sağlık personeli maaşları, ülke genelinde iş güvenliği alanında yapılacak derin bir reform ile düzenlenebilir. Hem iş güvenliği uzmanlarının, hem işyeri hekimlerinin hem de çok önemli bir görevi ifa eden diğer sağlık personelinin görevleri ve maaşları konusunda, ülke çapında yapılacak olan bir çalıştay çözüm olabilecektir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde yapılması gereken tüm iş ve işlemleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli koordineli şekilde yürütmekle yükümlüdür. Bu kanun kapsamında işyeri temsilcilerinin, OSGB yetkililerinin ve uzmanların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmaktadır. Bu yüzden iş güvenliği hizmetlerini yürütürken ilgili kanun başucu kitabı olarak kullanılmalıdır.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Pendik OSGB 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

(0216) 353 99 49 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2020 Tüm Hakları Saklıdır. Pendik OSGB

  • Doğu mh E-5 Yanyolu Cd no 32/1 Pendik / İstanbul